O tomto webu

Web uternici.cz patří křesťanskému společenství rodin z oblasti Hodkoviček, Modřan a okolí. Je to víceméně uzavřená webová stránka určená pro vnitřní potřeby členů tohoto společenství.

Pokud si z nějakého důvodu myslíte, že byste měli obsah tohoto webu nebo nějakou jeho část mít zpřístupněnou, obraťte se na některého z členů společenství. Můžete nás potkat na bohoslužbách v kostelech Panny Marie Královny Míru na Lhotce nebo Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech.

2014-Vydri